6÷!N
Un proiect dezvoltat de în colaborare cu
Barza Albă
O specie protejată!
Barza albă (ciconia ciconia) - o pasăre
migratoare ce cuibărește și în România,
unde înregistrează o populație aproxi-
mativă de 5000-6000 de perechi,
răspândite în întreaga țară.
Harta cuiburilor de berze din România:
Sursa : https://www.sor.ro/Uite-Barza/noutati/691.html
De când sosește, în lunile februarie-mar-
tie, începe să-și pregătească cuibul
pentru viitorii pui, reparându-l și
îmbunătățindu-l cu materiale noi, astfel
încât perioada de clocire și de creștere a
puilor, sa fie una lipsită de orice surprize.
De aceea, prin adăugarea an de an de ma-
teriale noi în cuib, cuiburile pot ajunge la
un diametru de 2.5m, o înălțime de 2m și
o greutate între 500-900kg, ceea ce nu îi
permite fie amplasat oriunde. Intere-
sant este faptul că, berzele vor folosi
cuibul timp de mulți ani de la construirea
acestuia, revenind an de an.
6÷!N
Un proiect dezvoltat de în colaborare cu
Deși pot trăi peste 25-30 ani, populația de berze din
România s-a înjumătățit în ultima sută de ani, din
cauza asanării zonelor mlăștinoase, din cauza
utilizării pesticidelor și mai nou, din cauza electro-
cutării survenită în cazul cuibăririi pe stâlpii de elec-
tricitate, ceea ce impune o implicare activă în prote-
jarea acestei specii emblematice.
Un impact major asupra speciei, îl constituie locul
de cuibărire care a migrat de-alungul timpului.
Dacă, acum 100 de ani, berzele se cuibăreau prepon-
derent în copaci, odată cu extinderea terenurilor agri-
cole în detrimentul vegetației sălbatice, berzele au
fost nevoite să migreze cu cuiburile pe casele oame-
nilor, biserici și alte clădiri cu acoperișuri de paie/șin-
drilă, astfel încât fie în siguranță și cât mai
aproape de zonele de hrănire.
Odată cu dezvoltarea economică, acoperișurile
tradiționale din paie, șindrilă sau stuf au fost
înlocuite cu acoperișuri de tablă sau țiglă. Acestea,
nemaifiind agreate de păsări, au condus la migrarea
cuiburilor pe stâlpii electrici de joasă tensiune, exis-
tenți în zonele rurale și urbane.
În prezent, tot mai multe berze își fac cuiburile pe stâlpii
de joasă tensiune, expunându-se la riscul de electrocu-
tare și de incendiere a cuiburilor, riscuri care rămân o
cauză principală de deces în rândul speciei.
Barza Albă
O specie în pericol!
6÷!N
Un proiect dezvoltat de în colaborare cu
Barza Albă
Cum o putem ajuta?
Conștientizând riscul major la care se expun berzele care
cuibăresc pe stâlpii electrici de joasă tensiune din zonele urbane și
rurale și în încercarea de a limita numărul deceselor ce survin din
cauza electrocutării și incendierii cuiburilor, compania Ultravision
a hotărât să se implice activ în protejarea acestei specii, prin dez-
voltarea unui proiect unicat în România.
Ca atare, sub îndrumarea Societății Ornitologice Române (SOR),
compania Ultravision dezvolta proiectul Ajută barza!” , care
constă în realizarea și montarea unor cuiburi de barză, pe panouri-
le publicitare tip unipol din portofoliul companiei.
Proiectul se va desfășura începând cu data de 01.01.2019, data
până la care vor fi montate cuiburile, după care acestea vor fi
pregătite pentru cuibărire, prin umplere cu fân și crenguțe necesare
clocirii și creșterii puilor de barză, astfel încât la începutul lui
martie, orice pereche de berze poată locui în cuib. Suplimentar
față de realizarea și montarea cuiburilor, Ultravision se va asigura
de monitorizarea și întreținerea acestora sub directa îndrumare a
Societății Ornitologice Române, pentru a încerca popularea cât mai
rapidă a cuiburilor, cu berze.
6÷!N
Un proiect dezvoltat de în colaborare cu
Orice brand/client care dorește să se implice în proiectul “Ajută barza!”, și astfel să ajute la li-
mitarea deceselor de berze survenite în urma electrocutării și incendierii cuiburilor amplasate pe
stâlpii electrici, este binevenit alături de noi. Împreună, putem dezvolta acest proiect, astfel încât
să-l extindem cât mai mult. Ultravision va fi totdeauna partea activă a proiectului, care se va ocupa
de montarea, monitorizarea și întreținerea cuiburilor, pe toată perioada proiectului.
Clienții/brandurile se pot implica în proiectul “Ajută barza!”, prin închirierea suprafețelor de re-
clamă existente pe panourile publicitare cu cuib de barză, din portofoliul Ultravision. Închirierea
se face pe o perioadă de minim 12 luni, astfel încât clientul/brandul să poată susține direct acest
proiect, să confere siguranță și continuitate cuibului de barză, de la an la an.
Mod transparent de implicare.
Posibilitatea reală de a realiza o campanie CSR.
Spațiu de reclamă cu vizibilitate sporită,
datorită proiectului.
Te poți înscrie în aceleași bugete de promovare.
Beneficiezi de un cross de media important,
generat de proiectul în sine.
Câștigi un target nou de clienți, care e
prieten cu cauza.
Grad crescut de pozitivitate pentru brand.
Creșterea brand awareness-ului la nivel
general.
Barza Albă
Cum te implici în proiect?
Barza Albă
Ce beneficii ai dacă te implici?
6÷!N
Un proiect dezvoltat de în colaborare cu
Barza Albă
Cum va arăta proiectul?
6÷!N
Un proiect dezvoltat de în colaborare cu
Barza Albă
Cum te asigurăm de siguranța și unicitatea proiectului?
Am înregistrat proiectul la Oficiul Uniunii Europene pentru
Proprietate Intelectuală, tocmai pentru a avea siguranța că te
implici într-un proiect original și unic în Uniunea Europeană.
Am proiectat un cuib care să ofere siguranța unei familii de
berze, chiar dacă va locui 30 de ani în el.
6÷!N
Un proiect dezvoltat de în colaborare cu
ULTRAVISION S.R.L.
Str. C-tin Buzdugan, Nr. 11, Ap.2, Sector 1
E-mail: office@ultravision.ro
Tel/Fax: 0213132656; 0213132636
Mulțumim!
6÷!N
Un proiect dezvoltat de în colaborare cu